Logo

anno 1994

   +372 664 48 74

 +372 506 92 34

RU

Infoturve ja isikuandmete kaitse

infoturbeteenused

Informatsioon on iga organisatsiooni oluline ressurss olenemata tegevusvaldkonnast. Kaasaegsed arvutitehnoloogiad arenevad pidevalt, mis avab küberkurjategijatele uusi rünnakuvõimalusi, seega on tohutult tähtis tagada ettevõtte infosüsteemide nõuetekohane kaitse.

Pakume järgmiseid infoturbe teenuseid:

• Sissetungirünnete testid (penetratsiooni test) ja haavatavuste analüüs. Infosüsteemide haavatavuste, vigade ja potentsiaalsete küberrünnakute kontroll. Parenduste sisseviimiseks vajalike soovituste loetelu koostamine.

•Informatsiooni kaitse andmekaotuste (sh andmelekete) eest. Turvasüsteemide loomine andmete varundamiseks ja taastamiseks.

• Ettevõtte infoturbesüsteemi analüüs. Infoturbesüsteemile sõltumatu hinnangu andmine tulenevalt rahvusvahelistest standarditest ja seadusandlusest.

• Isikuandmete kaitse. Vastavate meetmete rakendamine turvaliseks isikuandmete töötlemiseks, säilitamiseks ja edastamiseks vastavalt EV kehtivatele isikuandmete kaitse seadusele.

• Efektiivse küberkaitsesüsteemi/infoturbesüsteemi loomine.