Logo

anno 1994

   +372 664 48 74

 +372 506 92 34

RU

Avalike ürituste turvamine

Avalike ürituste turvamineAvalike ürituste korraldamisel tuleks turvalisuse küsimusele erilist tähelepanu pöörata. Kui korda valvavad turvafirma CAESARI TURVATEENISTUSE AS kõrge kvalifikatsiooniga töötajad on võimalik vargusi, provokatsioone, vandalismiakte, kaklusi ja muid ebameeldivaid juhtumeid õigel ajal avastada ja ära hoida. Meie turvatöötajate tegevus tagab usaldusväärse garantii ja turvalisuse kõigile üritustel osalejatele.

Meie teenus tagab ohutuse järgmistel üritustel:

• kultuuri- ja meelelahutusüritused (kontserdid, pidustused jne);

• spordivõistlused;

• aktsionäride, korteriühistute jms koosolekud;

• ärikohtumised, konverentsid;

• firmaüritused;

•banketid ja esitlused;

• näitused.

Valime koos korraldajatega parimad turvameetodid juba varakult enne üritust. Sõltuvalt massürituse vormist, kohast ja tingimustest esitatakse järgmine turvameetmete loetelu:

• nõrkade kohtade ja võimalike ohtude kindlakstegemiseks ala põhjalik uurimine;

• tegevuste koordineerimine ürituse korraldamisega seotud isikute ja töövõtjatega;

• valvepunktide asukoha määramine;

• tehnosüsteemide ja turvavahendite kasutamine;

• külastajate kontroll sissepääsu juures, piletite ja dokumentide kontrollimine;

• külaliste ja külastajate voo koordineerimine sissepääsu/väljapääsu juures;

• juurdepääsukontrolli võimaldamine (vajadusel riietuse, näo kontroll);

• isikukaitse pakkumine olulistele külalistele (artistid, esinejad jne);

• lava, VIP-looži ja teenindusruumide juurdepääsu piiramine;

• ohtlike ja keelatud esemete (relvad, plahvatusohtlikud ja tuleohtlikud ained, torke- ja lõikerelvad, narkootikumid jms) sisseviimise vältimine;

• avaliku korra tagamine kogu territooriumil;

• tulekahjude ennetamise, terrorismi- ja kuritegevusevastaste meetmete rakendamine;

• korraldajate vara turvalisuse tagamine;

• liikluse korraldamine, parkimine ja autode valve, liikluse reguleerimine;

• patrullimine territooriumil;

• rikkujate kinnipidamine ja nende õiguskaitseorganitele üleandmine.

Turvafirma CAESARI TURVATEENISTUSE AS tagab tuginedes oma aastatepikkusele kogemusele Teie avalikul üritusel kõrge kvaliteediga turvateenused. Valime koos teiega ülesandele parima lahenduse ja rõõmustame teid heade hindadega. Oma ürituse ohutuse tasuta konsultatsiooni saate täites all oleva vormi või võttes meiega ühendust telefoni või e-posti teel.